Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Đặc biệt 『 Đao kiếm loạn vũ 』 hoa hoàn - 『 tuyết nguyệt hoa 』 nguyệt chi quyển

Đặc biệt 『 Đao kiếm loạn vũ 』 hoa hoàn - 『 tuyết nguyệt hoa 』 nguyệt chi quyển

超人气的系列动画片《刀剑乱舞-花丸-》大银幕出阵!!  有着大棵万叶樱的本丸,正处于白雪覆盖之际──。刀剑男士大和守安定和加州清光聊起往事。当时有把刀接到时之政府的指令,被派遣到他们这个本丸,自称为名刀山姥切的本歌,名叫“山姥切长义”。  山姥切长义对自己的仿作“山姥切国广”摆出挑衅的态度,山姥切国广对他的想法也很复杂。加州清光察觉他们俩的心结,一心想要帮助伙伴;大和守安定看出加州清光的坚强意志,于是向他提出一个建议。  另一方面,本丸突然接到来电,这次的特命是去调查“历史被改变,被放弃的世界”。出阵的目的地是幕府末期,文久三年的土佐。身为坂本龙马佩刀的陆奥守吉行担任队长,五名刀剑男士动身前往历史被改变的土佐。然而那处的街道景象,和陆奥守吉行所知道的土佐完全不同。一伙人和先行前往调查的肥前忠广和南海太郎朝尊会合,然后四处奔走,讨伐改变历史的主谋。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2023-02-11 00:00:42,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ