Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Đặc biệt 'Đao kiếm loạn vũ - Hoa hoàn -' Tuyết Nguyệt Hoa - Tuyết Chi Quyển '.

Đặc biệt 'Đao kiếm loạn vũ - Hoa hoàn -' Tuyết Nguyệt Hoa - Tuyết Chi Quyển '.

歴史を守るために名刀から姿を変えた刀剣男士たち。ある日、彼らの本丸に、謎の男士が現れる。特命調査の出陣要請を求める彼は、放棄された世界、歴史改変された文久土佐藩への道を開いたと告げる。そして、調査のため刀剣男士たちは播磨屋橋へ向かうが……

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-02-11 00:00:43,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ