Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Đặc biệt 'Đao kiếm loạn vũ - hoa hoàn -' Tuyết Nguyệt Hoa - Hoa Chi Quyển '.

Đặc biệt 'Đao kiếm loạn vũ - hoa hoàn -' Tuyết Nguyệt Hoa - Hoa Chi Quyển '.

【新剧场版动画《刀剑乱舞-花丸-》2022年上映】《刀剑乱舞-花丸-》官方发布信息,今年将在日本上映新作动画「特『刀剣乱舞-花丸-』~雪月華(せつげつか)~」三部作  新作剧场动画《特『刀剑乱舞-花丸-』~雪月花~》公开特报影像,第1话《雪之卷》将于5月20日、第2话《月之卷》将于 7月8日、第3话《华之卷》将于9月1日在日本上映。  PV链接:  

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2023-02-11 00:00:41,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ