Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Đường 2022

改编自小说《花园里的机器人》,讲述沉迷游戏,以致于被妻子抛弃的主人公春日井健(二宫)每天过着迷茫的失业生活,某天春日的庭院里突然出现了一个残次品机器人,它来路不明,也没有没有记忆,但是机器人自称叫“TANG”,从此“一人一机”共同踏上冒险旅途的故事。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-02-08 00:00:42,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
鱼乐M3U81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ