Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Lời bài hát: Path Of Water

Lời bài hát: Path Of Water

  影片设定在《阿凡达》的剧情落幕十余年后,讲述了萨利一家(杰克、奈蒂莉和孩子们)的故事:危机未曾消散,一家人拼尽全力彼此守护、奋力求生,并历经艰险磨难。  杰克和奈蒂莉组建了家庭,他们的孩子也逐渐成长,为这个家庭带来了许多欢乐。然而危机未曾消散,萨利一家拼尽全力彼此守护、奋力求生,最终来到潘多拉星球临海的岛礁族寻求庇护。岛礁族首领特诺瓦里与罗娜尔为萨利一家提供了庇护所,这个部族的成员都是天生的潜水好手,也和海洋中的各种生物建立了密切联系。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2022-12-16 00:03:19,Update lần cuối1Năm trước

备注:
TC
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ