Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Avatar 2: Đường Nước

Avatar 2: Đường Nước

《阿凡达2》的剧情承接自第一部的5年之后。曾经的地球残疾军人杰克·萨利,如今已经是潘多拉星球纳美族一方部族的族长,并且与爱妻娜塔莉共同育有一对可爱的儿女,日子过得平淡而充实。然而某天,有个部族的兄弟在海岸附近巡逻时遭到利器割喉身亡。通过现场勘查,以及作为前海军陆战队员的敏锐直觉,杰克判断已经有人类的阿凡达混入了部落……

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2022-12-20 00:04:27,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
鱼乐M3U81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ