Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Bất khả ái Otto

Bất khả ái Otto

电影讲述了一个名为奥托的老大爷在爱妻去世后脾气逐渐暴躁,每天对社区里不遵守他规则的邻居进行批判,固执己见的他被人称为“地狱来的恶邻”。然而,随着一个活泼的年轻家庭搬入隔壁,他的生活开始发生翻天覆地的变化。当奥托重拾内心的温暖和善意,生活又会给他什么惊喜呢? 该片根据瑞典小说之王弗雷德里克·巴克曼高分畅销小说《一个叫欧维的男人》改编。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-01-01 00:05:55,Update lần cuối1Năm trước

备注:
TC
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
鱼乐M3U81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ