Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Chuyển sang ban nhạc!

Chuyển sang ban nhạc!

一根筋警察成濑司,因为连续发生老人被盗事件后,在没有搜查令的情况下,到处搜捕,引来上层反感。随后,他居然被调动至了警察音乐队……

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-02-04 00:04:23,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ