Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
罗马三贱客

Three Plebs join the army in peace-time, hoping to win respect, romance and military discounts at selected restaurants. But when war's declared they're sent to fight on the front line of a Roman legion for a cause they don't believe in. Now their main interest is the struggle for survival.

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-03-04 00:01:10,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ