Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Cuộc chiến công lý ở Mê Thành

Cuộc chiến công lý ở Mê Thành

在偏远地区的一个小镇上,护林员陈强因与师傅老金换班而躲过一场“意外触电事故”。为了查明护林员老金的死因真相,陈强逐渐接近以老五和叶夫人为首的黑势力团伙,他还结识了刘强与张强等人,三人因寻求真相而多次身陷囹圄,却也收获了友情与爱情,最终配合警方将黑势力团队捣毁。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2022-12-28 00:01:28,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ