Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Giả chết tìm hung thủ

Giả chết tìm hung thủ

犯罪学学生克洛伊假死闯入停尸房,以找回一份证据,证明她弟弟与一起犯罪有关。一旦进入,她很快就知道,可怕的验尸官利用停尸房作为病态和扭曲业务的掩护。随着一场可怕的猫捉老鼠游戏的进行,伊莎贝尔会发现停尸房最可怕的不是死人,而是活人。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2022-12-15 00:03:52,Update lần cuối1Năm trước

备注:
TC
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ