Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Tiếng ồn trắng 2022

Tiếng ồn trắng 2022

搞笑与恐怖兼具,诗意与荒谬齐飞,平日与末日共存。《白噪音》通过戏剧手法,刻画现代美国家庭试图在不可捉摸的世界中,处理日常生活的平凡冲突,解开举世皆惑的爱与死之谜,同时探索幸福的可能。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2022-12-31 00:00:54,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
鱼乐M3U81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ