Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
在公交车站直到黎明

在公交车站直到黎明

梶原阿贵担任剧本,高桥伴明担任导演的本作品是描绘“社会孤立”的故事。板谷饰演的主人公北林三知子白天在工作室卖自己制作的首饰,晚上在烤鸡店作为住宿的兼职工作,但由于疫情而失去了工作和家。没有新的工作,家庭餐厅和漫画咖啡馆也关门了。伫立在走投无路的三知子面前的是被路灯照射的公交车站。谁也看不出弱点的她,成了在公交车站过夜的流浪汉。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-03-04 00:01:30,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ