Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
篮球少年张

“Chiang Can Dunk” centers on an Asian American teen and basketball fan who wants to be able to dunk, but he soon learns much more about himself, his friends and his family.

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2023-03-11 00:01:02,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ