Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Cửa hàng nhỏ trên mây 2

Cửa hàng nhỏ trên mây 2

      《云上的小店2》以小店为切口,招募00后返乡青年,通过创业,不断开启经营版图,共创文化艺术社区,发起创意主题市集,呈现平江乡村产业升级、人才培养成果。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2022-12-10 00:02:49,Update lần cuối1Năm trước

备注:
更新至20221209
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ