Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Bàn Tròn Pie Season 6

Phái Bàn Tròn", một chương trình trò chuyện văn hóa không kịch bản. Người khởi xướng Đậu Văn Đào mỗi kỳ mời ba vị khách mời bạn cũ, trở lại cảnh tượng trò chuyện trong cuộc sống thực tế, nội dung đề tài bao gồm toàn diện, phóng mắt thế giới, mỗi lời một câu nhìn thấy rõ muôn hình nhân sinh, cùng hưởng quan điểm đa chiều, gợi ý suy nghĩ vô hạn.

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2022-11-26 12:19:21,Update lần cuối1Năm trước

备注:
更新至20221103
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ