Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
英雄2023

金高银将主演韩国首部音乐片[英雄],饰演目睹明成皇后之死的朝鲜最后一个宫女雪姬。本片由尹济均执导,根据同名音乐剧改编,讲述朝鲜近代史上著名的运动家安重根生命中最后一年的故事。雪姬将收集日本的主要情报,是个积极支持社会事件的坚强角色。本片计划于今年下半年开拍,将在中国、日本、俄罗斯等国家取景。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-03-04 00:00:33,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
鱼乐M3U81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ