Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Hình ảnh tẩy não: Tình dục, ống kính và quyền lực

Hình ảnh tẩy não: Tình dục, ống kính và quyền lực

本片通过1896-2020年的80多部电影的影像片段,研究了电影镜头设计的政治性,以及这些元电影是如何与性虐待/侵犯和对女性的就业歧视这两种现象的猖獗有所挂钩的。

Mở rộng tất cả
Cập nhật:

2023-01-31 00:01:37,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ