Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Bờ biển

環境紀錄片導演柯金源,最新力作《海之岸》以跨領域、共創的方式,與人劇團表演藝術工作者,一起探索台灣海岸的各種意象,詮釋目前的環境議題,請大家用心感受激盪出的浪花。  從景觀豪宅前的「弔唁」,藻礁與能源爭議喧囂後的「蠕動」,灘地退潮後的「物種演化」,填海造地上的「吶喊」,風機及消波塊環伺的「天舞」,石化工業區的「味覺」,廢水污染與地層下陷的「感知」,以及自然海岸的「體認」,用二元對比與隱喻的影像,展現出不一樣的創作風格。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2023-01-07 00:02:08,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ