Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
童话

In Skazka, Alexander Sokurov weaves digital magic to create a phantasmagorical vision of the Afterlife, worthy of Dante. But wait: are we in the limbo of Purgatory, or a paradoxical Paradise reserved for notorious men of world history? Mussolini, Stalin, Hitler, Churchill and more: all are present and accounted for. Since they exist only as archival media images, each figure co...

Mở rộng tất cả
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2023-03-01 00:00:58,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ