Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
海狼行动

在第二次世界大战的最后几天,德国迫不及待地想抓住最后的机会打败盟国,于是就开始寻找他们仅存的武器和士兵。德国海军和剩下的最后几艘U型潜艇一起组成了最后一次攻击美国本土的任务。汉斯·凯斯勒上尉(伦德格伦)是两次世界大战中的一位头发花白的潜艇指挥官,他被召入伍以帮助扭转战争的潮流。这项任务很快被称为“海狼行动”。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-03-11 00:00:49,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ