Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Cuộc sống không giới hạn

Cuộc sống không giới hạn

贝克的生活没有按计划进行。在他曾经是篮球队明星的高中担任校工,他得一边照顾生病的父亲、一辆坏掉的卡车和面对深埋心中关于初恋的回忆。但是,当诺克斯维尔银骑士队的老板瑞恩决定为球队举行公开试训时,机会来了。贝克决定透过组建属于自己团队,来让不可能成为现实!

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-02-27 00:01:19,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ