Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Đốt cháy bụi cây khô

Đốt cháy bụi cây khô

主角蕾娅为我们讲述了凯布拉达斯加油站的故事,如电影般真实的情节,在巴西联邦区巴西利亚女子监狱“蜂巢”的墙壁上回响。影片融合了纪录片与剧情片的边界,由非职业演员扮演自己,拍摄于具备强烈电影感的真实环境,灯火忽明忽暗、干旱地貌让人联想起西部片的氛围,导演们坚信:当虚构的东西被剥离,留存下来最重要的,就是最真实的生活。

Mở rộng tất cả
Cập nhật:

2023-02-13 00:02:03,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ