Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Cướp trong cục

随着剧情推展,市民被伤等情节陆续出现,片中的火锅店是香港历史的缩影,传承两代,深受坊众爱戴欢迎,男主角从父亲手中接棒经营,努力将它发扬光大。火锅店遇上特殊时期,生意受挫, 男主角身为东主,仍然咬紧牙关,不肯辞退员工,期望特殊的日子早日过去,生活重归正常,充份体现香港人的拚搏精神,即使遇上风浪,对前景仍然信心十足。匪徒不懂收敛,变本加厉,把火锅店变成挟持人质的犯罪现场,员工顾客生命备受威胁,未婚妻更遭匪徒掳走,令男主角忍无可忍, 决心出手制暴,将匪徒绳之于法,这个结局,完全符合香港人的主流愿望。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-01-09 00:01:34,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ