Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Gần biển của ban nhạc

Các chị gái có gen ban nhạc tạo thành ban nhạc Line, trong thời gian 21 ngày, đ ến lập nghiệp kinh doanh thành một nhà hàng âm nhạc. Họ sẽ nhận thầu tất cả công việc của nhà hàng, và mỗi đ êm dùng âm nhạc của họ đ ể chữa lành cho khách qua lại. Mà toàn bộ kinh phí sinh hoạt của các nàng t ươ ng lai đ ều bắt nguồn từ thu nhập của nhà hàng, gà bay chó sủa c ư ời ầm ĩ, dâng lên một hồi ôn nhu mà có sức mạnh lật ng ư ợc tình thế.

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2022-11-25 19:00:19,Update lần cuối1Năm trước

备注:
更新至20221125期
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ