Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
皇牌空战

苏尔坦和贝扎特兄弟延续了家族传统:年长的苏尔坦是一名勇敢的情报官员,年轻的贝扎特则是一名才华横溢的战斗机飞行员。虽然是亲兄弟,但二人的关系却并不友好,他们时常无法理解对方的思想以及行为。在一次执行任务中,他们二人的父亲不幸去世,突然的家庭变故让两兄弟明白了亲情的重要。此时,国家的安全受到国际恐怖组织的威胁。打击恐怖组织的任务落到了工作十分出色的两兄弟身上。面对重要的任务,两兄弟明白他们必须团结起来才能完成任务、拯救生命。也是在任务过程中,两兄弟认识到了家庭、亲人和祖国才是他们拥有的最宝贵的东西。最终,兄弟二人联手出色地完成了任务。

Mở rộng tất cả
Cập nhật:

2023-03-04 00:01:11,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ