Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Hai ngôn ngữ vàng

Hai ngôn ngữ vàng

无线将于6月开拍古装搞笑贺年剧,并由人见人爱、笑口常开的薛家燕坐镇,担任奶奶角色,至于3对儿子及新抱则有“大仔、大嫂”曹永廉与麦美恩、“二仔、二嫂”黄子恒与龚嘉欣、“三仔、三嫂”马贯东与江嘉敏,3位向来“惹火”的女主角奉旨斗气,“吵”旺农历新年!

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-01-26 00:00:30,Update lần cuối1Năm trước

集数:
更新至02集
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽5

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ