Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Bóng tối vinh quang

Bóng tối vinh quang

讲述一位女子在痛苦与暴力的阴影下长大成人,随后展开精心策划的复仇大计。 梦想成为一名建筑师的主人公东恩(宋慧乔 饰),高中时期遭受校园暴力而不得不退学,随后等到加害主谋结婚,其孩子升入小学之后,担任那个孩子的班主任,并开始向加害者和旁观者进行彻底而凄惨的报复。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-01-01 00:00:42,Update lần cuối1Năm trước

集数:
完结
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ