Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Công ty đại lý

Công ty đại lý

该剧是一部职场剧,讲述女主作为首位女性理事,并最终坐上最高位置的履历之路。以广告代理公司为背景,讲述为了站在顶峰,职场如战场的人们的日常与业界的幕后故事。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2023-01-09 00:02:41,Update lần cuối1Năm trước

集数:
更新至01集
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ