Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Tổ S ư Rời Núi Dynamic Comics Season 1

Tổ S ư Rời Núi Dynamic Comics Season 1

Diệp Tuyệt V ũ bế quan n ă m tr ă m n ă m, thế giới đ ã đ ại biến dạng, tại xã hội hiện đ ại, dị n ă ng h ư ng khởi, truyền thống võ học bắt đ ầu đ i h ư ớng suy bại. Tr ư ớc kia các đ ồ đ ệ, đ ều trở thành khắp n ơ i đ ại lão, xem tổ s ư gia sau khi rời núi, nh ư thế nào tại hiện đ ại đ ô thị, oai phong một cõi!

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2022-11-25 18:36:04,Update lần cuối1Năm trước

连载:
更新至22集
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ