Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
ba cơ thể

  无数细线横亘在星空之中,如同一把巨大的刷子。三体星舰队将于400年后抵达。遥远蝴蝶扇动着翅膀,也改变了罗辑的命运,轰然打开的门后是世界中心——面壁计划开启。同时,智子所创建的破壁室内,破壁人一一就位……

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2022-12-11 00:05:02,Update lần cuối1Năm trước

连载:
更新至第02集
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u82

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ