Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Tấm lụa Đại Minh dưới kính hiển vi

Tấm lụa Đại Minh dưới kính hiển vi

该剧改编自马伯庸的同名小说,算学天才帅家默(张若昀 饰)因一次偶然,发现仁华县税赋账册一个长达百年的赋税错误,开启了纠错证实之路。百姓、官员、乡绅,不同阵营因丝绢案牵扯在一起,纠葛不断,相互斗法。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-02-10 00:00:28,Update lần cuối1Năm trước

集数:
更新至04集
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u84
无尽4

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ