Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
母亲2022美国版

母亲2022美国版

  Umma即韩语母亲的意思,故事聚焦阿曼达(吴珊卓 饰)和她的女儿在美国农场过着平静的生活,但当她早已疏远的母亲的遗体从韩国运抵美国时,阿曼达因害怕变成自己的母亲而产生困扰。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-03-14 00:00:20,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ