Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
冒险王沙奇尔:星际垃圾战

冒险王沙奇尔:星际垃圾战

  科学家们为解决环境污染危机,设计了一种将收集到的垃圾通过⽕箭飞船送⼊太空的方法。垃圾因之降落在外星球上,怒不可遏的外星人前往地球展开报复。冒险王沙基尔及其家人须尽全力保护地球免于外星人的破坏。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2023-03-02 00:02:19,Update lần cuối1Năm trước

连载:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ