Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Truyện Tranh Một Kiếm Độc Tôn

Truyện Tranh Một Kiếm Độc Tôn

家族长老为争夺矿上开采权,派人碎他丹田,从此成为叶家弃子。然而他却因母亲流血的戒指意外进入界狱塔,得神秘人指点,修炼从未有人修炼过的剑道。叶家弃少叶玄:“我必须变得强大,那样才能保护妹妹,夺回我在叶家失去的一切。”神秘女子:“跟着我,我让你成为诸天界最强剑士。”在神秘女子的帮助下,叶玄能成为诸天界最强剑士吗?

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2022-12-02 17:00:35,Update lần cuối1Năm trước

连载:
更新至第27集
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ