Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Băng Hỏa Ma Đầu Bếp

Dung Niệm Băng trời sinh có thể chất"Băng hỏa đồng nguyên", từ nhỏ bị Băng Thần Tháp đuổi giết, sau khi nhảy xuống vực Minh Chí được Tra Cực cứu và thu làm đồ đệ, ngộ ra áo nghĩa"Lấy ma nhập trù". Một mình đi tới Băng Tuyết thành, một bên tinh tiến trù nghệ, một bên khổ tu ma pháp, Niệm Băng thực lực kinh người mới phát hiện manh mối. Nhưng mà, nguy cơ nối gót tới, Niệm Băng có thể biến nguy thành an, trở thành ma pháp sư đỉnh cấp Ngưỡng Quang đại lục hay không?

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2022-11-26 12:08:37,Update lần cuối3Tháng trước

连载:
更新至52集
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ