Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
重启人生:大逃亡

重启人生:大逃亡

  遥远未来,世界人口数在迎来巅峰后,开始呈现下降的趋势。人类为了让物种繁荣存续,制作出管理生态系的AI,并执行「人类多样化实验」。常人、兽人、魔族等经过遗传因子改造诞生的「多样人种」,在环绕高壁的生活圈之中,打造出被称作「CLUSTA」的「多样城镇」。有着丰富人口的「CLUSTA」,在各地都有不同的文化发展以及适合在地生活的人类居住。  为了不面临灭绝,人们都在AI的管理下度日──。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-03-21 00:00:40,Update lần cuối2Tháng trước

连载:
已完结
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u812

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ