Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Hậu cung cuối cùng

Hậu cung cuối cùng

时间是西元2040年。罹患罕见疾病的青年·怜人,在与青梅竹马绘理沙相约再会之后接受了冷冻睡眠治疗。过了5年后,怜人醒来之后等待他的却是全世界99.9%的男性皆感染病毒而死,现存50亿人口大多为女性的世界。近未来情色悬疑物语就此开幕。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2022-11-26 15:08:52,Update lần cuối1Năm trước

连载:
更新至11集
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
鱼乐M3U85
无尽11

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ