Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
殖民地士兵

这部由法国和塞内加尔联合制作的影片在法国和塞内加尔拍摄,讲述了1917年,Bakary Diallo为了与从军入伍、年仅17岁的儿子Thierno团聚,应征加入法国军队的故事。  两人被派往前线,一同参战。在上级军官的激励下,Thierno受命奔赴战场,希望超越自我,成为一个男人。而他的父亲Bakary则努力不惜一切代价阻止儿子前往战场,保他安然无虞。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-05-24 00:01:24,Update lần cuối12Ngày trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ