Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
phim hoạt hình

Bộ phim"Nhất minh kinh người" do Thiên vương Hoàng Tử Vĩ chủ trì, là một tiết mục có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, càng là tiết mục thi văn sử ích trí Trung Hoa đầu tiên tập hợp các sinh viên quốc gia hàng đầu Đài Loan cùng tham gia. Văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm, tập trung vào nội dung chương trình"Nhất minh kinh người", xem chương trình làm thế nào để văn hóa Trung Hoa trở nên thú vị hơn!

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2022-11-26 12:07:55,Update lần cuối1Năm trước

备注:
更新至20221120期
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ