Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
西游记之七十二变

西游记之七十二变

孙悟空为了拯救终年无雨的花果山,孤身前往只招收神仙学员的仙法学院——三星洞,拜师菩提老祖学习变化无穷的仙术。求学期间孙悟空除了交到一群肝胆相照的好友外,还发生了很多欢乐有趣、啼笑皆非的故事。  然而此时,东海龙王正在暗中研制药物,通过控制傀儡的意识使之成为无情的杀手,向天庭复仇。孙悟空与他的同学们发现了龙王的阴谋,齐心协力试图阻止这场将会殃及苍生的争斗,与东海龙王展开了上天入海、横跨仙人两界的终极大战。孙悟空也在此次大战中完成了成长与蜕变,领悟了七十二变的真义。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-04-03 00:00:25,Update lần cuối2Tháng trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ