Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
小猪哼唧

  小巴全家吃素,她有疼爱她的父母及杂食好友小泰。在小巴生日前夕,家里来了不速之客──素未谋面的爷爷、已失联多年的爸爸,自美国返家,闯进她们一家人的生活。爷爷在她生日当天送了她梦寐以求的宠物──小猪仔小诺(虽然她的本意是想要一只小狗)。  小诺不太懂事,又是逃家、又是把妈妈的菜园踩得一塌胡涂,暴怒的妈妈想把昂昂赶出家门。为了将它留下来,小巴带小诺去狗狗学校接受训练,爷爷则努力修复妈妈的菜园,两人都希望能够有所弥补。  随着小镇第100届「香肠王」杯来临,一向对爷爷有所迟疑的小泰和小巴的姨婆,带来了许多令人不安的消息。事情要追溯到25年前,爷爷有桩未了的事⋯⋯

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-05-22 00:01:30,Update lần cuối15Ngày trước

连载:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ