Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
无熊之境

伊朗著名导演贾法·帕纳西的最新作品,由于创作环境受到限制,因此依然是他自编自导自演,他在片中扮演自己,隐居在紧靠土耳其边境的伊朗小村庄里,通过网络远程监督在土耳其拍摄电影的过程。影片采用双线叙事,极为创新地打破与观众的“第四堵墙”,模糊了真实与虚构的界限。戏中戏的多重嵌套更是创造了让人回味无穷的电影神迹时刻。该片在荣获2022年威尼斯电影节评审团特别奖。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-05-20 00:01:45,Update lần cuối17Ngày trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
鱼乐M3U81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ