Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Sách của Trời

讲述了小屋(李砚饰)本是“天书”中一页幻化出的翩翩少年,与宋真宗妃子颜如玉(张南饰)相爱,被发现后小屋遭到斩杀。转世后的他为解开千年身世谜团而经历了一段奇妙的探险旅途,后与颜如玉再续前世姻缘的故事。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2022-12-09 00:02:02,Update lần cuối6Tháng trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ