Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
松江教父

  主要讲述了30年代初,日本在中国大陆的商贸活动想在河南一带开拓,此时不断有日资集拢而来,日本特务组织也经常流窜郑州秘密调查。日本人需要和当地商会合作,借它之名与日本东洋拓殖会社开办公司,为之后商埠开办垄断做准备,没想到一场你争我夺的家族间兄弟争斗由此展开。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-05-26 00:00:59,Update lần cuối11Ngày trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
鱼乐M3U81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ