Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
神医毒妃不好惹

神医毒妃不好惹

该剧主要讲述了女主作为穿越的现代的医生云若月,与楚国“第一战神”前太子楚玄辰互相成就与救赎的故事。战神是“杀戮”而医生是“救赎”,“白衣天使”救赎了“孤勇王爷”。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-05-15 00:00:26,Update lần cuối26Ngày trước

集数:
更新至06集
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ