Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
生生相息

德里的空气浑浊而具毒性,常令麻鹰从空中下坠,撞向建筑物而受伤。Nadeem 与 Saud 是一对穆斯林兄弟,两人在狭小的地下室内为麻鹰疗伤。两人首次发现麻鹰受伤时,将牠带往鸟类医院,可是院方却拒绝为“非素食”鸟类治疗。两人因接受健美训练而有一点解剖学知识,于是用来治疗麻 鹰,并治好了超过 20,000 只麻鹰。 印度近年一面倒倾向宗教多数主义。去年政府推出的国籍法,侵犯 1.82 亿穆斯林的权利。抗议声音席卷全国。两兄弟一面照料麻鹰,但又想参加抗议活动,为此颇感犹疑。街头抗议进行两个月后,突然变血腥暴行。暴民在德里杀了 50 多人,大多是穆斯林。两兄弟晚上在四邻巡逻,担心暴民前来生事。这个人类与麻鹰的故事,讲出世上最危险的城市不为人知的生活面貌。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-03-15 00:00:28,Update lần cuối2Tháng trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
鱼乐M3U81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ