Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
如何炸毁一条管道

如何炸毁一条管道

A crew of young environmental activists execute a daring mission to sabotage an oil pipeline, in director Daniel Goldhaber’s taut and timely thriller that is part high-stakes heist, part radical exploration of the climate crisis. Based on the controversial book by Andreas Malm.

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-05-15 00:00:33,Update lần cuối26Ngày trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ