Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Thất Giới Đ ệ Nhất Tiên

Thầy bói mà sống L ươ ng Tịch bởi vì nhất thời thiện tâm cứu tiên nhân V ũ V ă n Thanh D ươ ng, đư ợc tiên nhân truyền thụ vạn n ă m chân lực cùng Phiên Thiên Ấn, từ đ ó b ư ớc lên con đư ờng tu chân. D ư ới chỉ thị của V ũ V ă n Thanh D ươ ng, L ươ ng Tịch đ ến Thiên Linh môn bái s ư học nghệ. Mà trên đư ờng đ i, L ươ ng Tịch gặp tiểu bạch hồ thân thiết mà đ ồng hành.

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2022-11-25 18:36:07,Update lần cuối6Tháng trước

连载:
更新至83集
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ