Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Lý luận đẹp

Chương trình thông qua hình thức vấn đáp đơn giản trực tiếp, phục hồi chân tướng câu chuyện ly kỳ. Mỗi kỳ tổng cộng có năm vị khách quý, chia làm bốn thám tử và một đương sự. Do đương sự đơn giản diễn giải câu chuyện kỳ này, bốn thám tử tìm kiếm sự thật bằng cách đặt câu hỏi cho đương sự. Chương trình đặt tiêu điểm vào phân đoạn suy luận logic, để khách mời tiếp cận chân tướng vô hạn trong một hỏi một đáp đơn giản.

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2022-11-26 12:28:34,Update lần cuối6Tháng trước

备注:
更新至20221005
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ